Phiếu tính giá Masteri Centre Point

·

Phiếu tính giá Masteri Centre Point được phòng kế toán chủ đầu tư dự án là Masterise Homes gửi tới từng khách hàng đã đặt cọc mua căn hộ Masteri Centre Point Quận 9.

Đăng ký tham qua nhà mẫu Masteri Centre Point có cơ hội trúng vàng
Đăng ký tham qua nhà mẫu Masteri Centre Point có cơ hội trúng vàng

Thông tin khách hàng trong phiếu tính giá Masteri Centre Point

Họ tên khách hàng

Giá bán căn hộ Masteri Centre Point đã bán

Thông tin sản phẩm

 • Loại sản phẩm: căn hộ/ apartment
 • Mã sản phẩm:…
 • Diện tích tim tường:…m2
 • Tòa:…
 • Giá bán thuần:…VND
  • Chiết khấu khách hàng:…VND
  • Chiết khấu phương thức thanh toán:…VND
  • Chiết khấu khác (nếu có):…VND
 • Giá bán thuần sau chiết khấu:…VND
 • Thuế GTGT:…VND
 • 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư (“2% kinh phí bảo trì”)

Giá bán sản phẩm sau chiết khấu (bao gồm giá bán thuần, thuế GTGT, 2% kinh phí bảo trì):…VND

Tiến độ thanh toán

https://house.com.vn/thanh-toan-masteri-centre-point/

Bảng tính giá bán căn hộ Masteri Centre Point (giỏ hàng AnphongGroup)

Mã căn hộLoại căn hộDiện tích căn hộ
(tính theo tim tường m2)
Đơn giá Chưa VAT
(VND/m2 tim tường)
Tổng giá trị chưa VAT (VNĐ)
A.02013PN97.5049,700,0004,845,750,000
A.02043PN97.4953,660,1395,231,326,939
A.03022PN74.8151,679,9793,866,179,263
A.03032PN71.8551,525,7503,702,125,138
A.03112PN74.6851,025,5003,810,584,340
A.03132PN73.9849,524,7503,663,841,005
A.04013PN97.5049,749,7004,850,595,750
A.04022PN74.8151,705,8073,868,111,386
A.04032PN71.8551,551,5003,703,975,275
A.04112PN74.6851,051,0003,812,488,680
A.04122PN76.3150,712,0553,869,836,928
A.04132PN73.9849,549,5003,665,672,010
A.05013PN97.5049,774,5504,853,018,625
A.05132PN73.9849,574,2503,667,503,015
A.09022PN74.8152,299,8293,912,550,228
A.10032PN74.6152,143,7503,890,445,188
A.10122PN76.3151,294,6613,914,295,594
A.10132PN73.9850,118,7503,707,785,125
A.12032PN74.6152,246,7503,898,130,018
A.12122PN76.3151,395,9843,922,027,536
A.12132PN73.9850,217,7503,715,109,145
A.13022PN71.4852,558,1003,756,852,991
A.13032PN74.6152,040,7503,882,760,358
A.13043PN97.4954,599,1915,322,875,160
A.13102PN72.5354,168,6563,928,852,653
A.13112PN74.6851,969,0003,881,044,920
A.13122PN76.3151,193,3383,906,563,652
A.13132PN73.9850,019,7503,700,461,105
A.14013PN97.5050,271,5504,901,476,125
A.14032PN74.6152,092,2503,886,602,773
A.14122PN76.3151,244,0003,910,429,623
A.14132PN73.9850,069,2503,704,123,115
A.15022PN74.7753,022,9873,964,528,769
A.15032PN71.8552,401,2503,765,029,813
A.15132PN73.9850,366,2503,726,095,175
A.16022PN74.7753,642,8374,010,874,941
A.16132PN73.9850,663,2503,748,067,235
A.17013PN97.5050,669,1504,940,242,125
A.17022PN74.7753,487,8753,999,288,398
A.17112PN74.6852,989,0003,957,218,520
A.17122PN76.3151,649,2913,941,357,391
A.17132PN73.9850,465,2503,733,419,195
A.18132PN73.9850,762,2503,755,391,255
A.19022PN74.7653,694,4914,014,200,177
A.20013PN97.5051,340,1005,005,659,750
A.20032PN71.8553,199,5003,822,384,075
A.20122PN76.3152,333,2203,993,547,999
A.21022PN74.8155,037,4994,117,355,327
A.21032PN71.8553,276,7503,827,934,488
A.21122PN76.3152,409,2123,999,346,955
A.21132PN73.9851,207,7503,788,349,345
A.22022PN72.1155,192,4623,979,928,421
A.22132PN73.9851,282,0003,793,842,360
A.23102PN72.5357,411,3344,164,044,028
A.23112PN74.6855,080,0004,113,374,400
A.24022PN72.1155,502,3874,002,277,107
A.24102PN72.5357,623,9684,179,466,413
A.24112PN74.6855,284,0004,128,609,120
A.24122PN76.3152,637,1884,016,743,824
A.24132PN73.9851,430,5003,804,828,390
A.25022PN72.1155,683,1764,015,313,840
A.25032PN74.5753,585,7503,995,889,378
B.02102PN74.3454,161,6364,026,375,983
B.02132PN74.3750,500,0003,755,685,000
B.03012PN73.9849,724,8503,678,644,403
B.03023PN100.0352,181,7275,219,738,134
B.03032PN73.9152,683,4743,893,835,578
B.03112PN71.5051,925,9503,712,705,425
B.03122PN74.7251,525,7503,850,004,040
B.03132PN74.3750,525,2503,757,562,843
B.04012PN73.9849,749,7003,680,482,806
B.04023PN100.0352,207,8055,222,346,699
B.04032PN73.9152,709,8033,895,781,523
B.04102PN74.3454,215,7974,030,402,359
B.04122PN74.7251,551,5003,851,928,080
B.04132PN74.3750,550,5003,759,440,685
B.05012PN73.9849,774,5503,682,321,209
B.05023PN100.0352,233,8825,224,955,264
B.05032PN73.9152,736,1313,897,727,468
B.05122PN74.7251,577,2503,853,852,120
B.05132PN74.3750,575,7503,761,318,528
B.06012PN73.9850,047,9003,702,543,642
B.06023PN100.0352,572,8945,258,866,606
B.06102PN74.3454,594,9294,058,586,991
B.06132PN74.3750,853,5003,781,974,795
B.10012PN73.9850,321,2503,722,766,075
B.10023PN100.0153,016,2175,302,151,883
B.10112PN74.4652,756,3503,928,237,821
B.12012PN73.9850,420,6503,730,119,687
B.12023PN100.0153,224,8405,323,016,229
B.12132PN74.3751,459,5003,827,043,015
B.13012PN73.9850,221,8503,715,412,463
B.13023PN100.0153,068,3735,307,367,969
B.13042PN72.4554,679,6823,961,542,926
B.13112PN74.4652,886,1003,937,899,006
B.13122PN71.9552,040,7503,744,331,963
B.14012PN73.9850,271,5503,719,089,269
B.14023PN100.0153,172,6845,317,800,142
B.14122PN71.9552,092,2503,748,037,388
B.14132PN74.3751,308,0003,815,775,960
B.15023PN100.0153,537,7745,354,312,748
B.16012PN73.9850,867,9503,763,210,941
B.16132PN74.3751,914,0003,860,844,180
B.17012PN73.9850,669,1503,748,503,717
B.17023PN100.0154,007,1755,401,257,526
B.17112PN71.4753,924,1003,853,955,427
B.17122PN74.6952,504,2503,921,542,433
B.17132PN74.3751,712,0003,845,821,440
B.18012PN73.9850,967,3503,770,564,553
B.18023PN100.0154,633,0425,463,850,563
B.18122PN74.6952,813,2503,944,621,643
B.18132PN74.3752,015,0003,868,355,550
B.19022PN73.9154,215,7974,007,089,566
B.19082PN72.5560,209,6854,368,212,632
B.19092PN74.7358,115,4354,342,966,449
B.20112PN71.5155,429,2003,963,742,092
B.20122PN74.7353,199,5003,975,598,635
B.20132PN74.3852,393,7503,897,047,125
B.21012PN73.9851,414,6503,803,655,807
B.21112PN71.5155,636,8003,978,587,568
B.21122PN74.7353,276,7503,981,371,528
B.22023PN100.0355,728,3115,574,502,945
B.22072PN73.4858,277,9204,282,261,547
B.22112PN75.2655,844,4004,202,849,544
B.22122PN72.0553,354,0003,844,155,700
B.22132PN74.3852,545,2503,908,315,695
B.23012PN73.9851,563,7503,814,686,225
B.23023PN100.0355,884,7785,590,154,334
B.23072PN73.4858,494,5664,298,180,735
B.23112PN75.2656,052,0004,218,473,520
B.23132PN74.3852,621,0003,913,949,980
B.24012PN73.9851,638,3003,820,201,434
B.24023PN100.0356,041,2455,605,805,722
B.24122PN72.0553,508,5003,855,287,425
B.24132PN74.3852,696,7503,919,584,265
B.25072PN73.4858,982,0214,333,998,907
B.25122PN72.0553,585,7503,860,853,288
B.26012PN73.9852,060,7503,851,454,285
B.26023PN100.0357,188,6695,720,582,573
B.26112PN75.2657,557,1004,331,747,346
B.26132PN74.3853,126,0003,951,511,880
B.27012PN73.9851,911,6503,840,423,867
B.27023PN100.0356,588,8795,660,585,583
B.27112PN75.2657,038,1004,292,687,406
B.27122PN72.0553,791,7503,875,695,588
B.27132PN74.3852,974,5003,940,243,310
B.28023PN100.0357,553,7595,757,102,480
B.29012PN73.9852,110,4503,855,131,091
B.29112PN75.2658,335,6004,390,337,256
B.29122PN72.0553,997,7503,890,537,888
B.29132PN74.3853,176,5003,955,268,070
C.02012PN70.6156,083,3713,960,046,796
C.02032PN73.9155,081,8824,071,101,884
C.02052PN72.7454,080,3933,933,807,790
C.02072PN73.0553,078,9043,877,413,958
C.02152PN73.9258,086,3484,293,742,851
C.02162PN72.5456,584,1154,104,611,698
C.02172PN70.5055,081,8823,883,272,667
C.03032PN73.9155,136,9644,075,172,986
C.03052PN72.7454,134,4733,937,741,598
C.03072PN73.0553,131,9833,881,291,372
C.03082PN73.9256,139,4544,149,828,435
C.03172PN70.5055,136,9643,887,155,940
C.04162PN72.5456,697,2834,112,820,922
C.05032PN73.9155,247,1274,083,315,190
C.05052PN72.7454,242,6343,945,609,214
C.05072PN73.0553,238,1413,889,046,200
C.05082PN73.9256,251,6214,158,119,801
C.05162PN72.5456,753,8674,116,925,533
C.06032PN73.9155,605,1604,109,777,352
C.06072PN73.0553,583,1543,914,249,391
C.06082PN73.9256,616,1634,185,066,738
C.06172PN70.5055,605,1603,920,163,758
C.07032PN73.9155,687,7834,115,884,005
C.07052PN72.7454,675,2773,977,079,676
C.07072PN73.0553,662,7723,920,065,512
C.07172PN70.5055,687,7833,925,988,667
C.08052PN72.7455,026,8004,002,649,427
C.08082PN73.9257,064,8304,218,232,200
C.09032PN73.9155,853,0284,128,097,311
C.09072PN73.0553,822,0093,931,697,754
C.10032PN73.9156,073,3564,144,381,718
C.10052PN72.7455,053,8404,004,616,330
C.10072PN73.0554,034,3253,947,207,409
C.10082PN73.9257,092,8714,220,305,042
C.11032PN73.9156,183,5194,152,523,922
C.12052PN72.7455,270,1624,020,351,562
C.12072PN73.0554,246,6403,962,717,065
C.13072PN73.0554,087,4033,951,084,823
C.13082PN73.9257,148,9554,224,450,725
C.14032PN73.9156,238,6014,156,595,024
C.14052PN72.7455,216,0814,016,417,754
C.14072PN73.0554,193,5613,958,839,651
C.15052PN72.7555,594,6444,044,510,355
D.02042PN73.9254,080,3933,997,622,654
D.02052PN73.0553,579,6493,913,993,335
D.02072PN72.7454,581,1373,970,231,936
D.02092PN73.9154,831,5104,052,596,876
D.02142PN73.9257,084,8594,219,712,801
D.03042PN73.9254,134,4734,001,620,277
D.03072PN72.7454,635,7193,974,202,168
D.03092PN73.9154,886,3414,056,649,473
D.03132PN72.5456,139,4544,072,355,989
D.04052PN73.0553,686,8083,921,821,322
D.04092PN73.9154,941,1734,060,702,070
D.04122PN70.5055,192,0463,891,039,213
D.05042PN73.9254,242,6344,009,615,522
D.05072PN72.7454,744,8813,982,142,632
D.05132PN72.5456,251,6214,080,492,564
D.06042PN73.9254,594,1574,035,600,069
D.06052PN73.0554,088,6553,951,176,272
D.06092PN73.9155,352,4094,091,096,546
D.07072PN72.7455,181,5304,013,904,488
D.08042PN73.9255,026,8004,067,581,050
D.08052PN73.0554,517,2933,982,488,218
D.08072PN72.7455,536,3074,039,710,995
D.09052PN73.0554,329,7643,968,789,242
D.10072PN72.7455,563,5984,041,696,111
D.13132PN72.5457,233,0804,151,687,599
D.14132PN72.5457,373,2884,161,858,318
E1.04042PN74.3952,207,8053,883,738,588
E1.04052PN71.4351,000,9503,642,997,859
E1.04062PN74.9550,850,8003,811,267,460
E1.04072PN74.4052,207,8053,884,260,666
E1.04082PN71.6750,712,0553,634,532,992
E1.05042PN74.3952,233,8823,885,678,517
E1.05052PN71.4351,026,4253,644,817,538
E1.06052PN71.4351,306,6503,664,834,010
E1.06062PN74.9551,155,6003,834,112,220
E1.06072PN74.4052,572,8943,911,423,328
E1.07052PN71.4351,383,0753,670,293,047
E1.07062PN74.9551,231,8003,839,823,410
E1.07072PN74.4052,651,1283,917,243,898
E1.08042PN74.3952,990,1393,941,936,469
E1.09042PN74.3952,807,5953,928,356,963
E1.09062PN74.9551,282,6003,843,630,870
E1.09082PN71.6751,370,6533,681,734,719
E1.10042PN74.3953,016,2173,943,876,398
E1.10052PN74.1551,586,8753,825,166,781
E1.10062PN72.2451,435,0003,715,664,400
E1.10072PN74.4053,016,2173,944,406,560
E1.11052PN74.1551,637,8253,828,944,724
E1.11062PN72.2451,485,8003,719,334,192
E1.11082PN71.6751,573,2993,696,258,328
E1.12042PN74.3953,224,8403,959,395,833
E1.12052PN74.1551,688,7753,832,722,666
E1.12072PN74.4053,224,8403,959,928,081
E1.13042PN74.3953,068,3733,947,756,257
E1.13062PN72.2451,333,4003,708,324,816
E1.13072PN74.4053,068,3733,948,286,941
E1.13082PN71.6751,421,3153,685,365,621
E1.14052PN74.1551,535,9253,821,388,839
E1.14062PN72.2451,384,2003,711,994,608
E1.14072PN74.4053,172,6843,956,047,701
E1.14082PN71.6751,471,9763,688,996,524
E1.15042PN74.3953,537,7743,982,674,985
E1.15062PN74.9551,689,0003,874,090,550
E1.15072PN74.4053,537,7743,983,210,363
E1.16052PN71.4352,147,3253,724,883,425
E1.16062PN74.9551,993,8003,896,935,310
E1.17042PN74.3954,007,1754,017,593,714
E1.17062PN74.9551,790,6003,881,705,470
E1.17072PN74.4054,007,1754,018,133,786
E1.18052PN71.4352,249,2253,732,162,142
E1.19042PN74.2154,215,7974,023,354,305
E1.20042PN74.3955,415,3774,122,349,900
E1.20062PN74.9552,476,4003,933,106,180
E1.20072PN74.4055,415,3774,122,904,053
E1.20082PN71.6752,561,1963,767,060,918
E1.21042PN74.3955,571,8444,133,989,476
E1.21072PN74.4055,571,8444,134,545,194
E1.22052PN74.1552,784,2003,913,948,430
E1.22062PN72.2452,628,8003,801,904,512
E1.22082PN71.6752,713,1803,777,953,625
E1.23042PN74.3955,884,7784,157,268,628
E1.23052PN74.1552,860,6253,919,615,344
E1.23062PN72.2452,705,0003,807,409,200
E1.23072PN74.4055,884,7784,157,827,476
E1.23082PN71.6752,789,1723,783,399,978
E1.24042PN74.3956,041,2454,168,908,204
E1.24072PN74.4056,041,2454,169,468,617
E1.24082PN71.6752,865,1643,788,846,331
E1.25042PN74.3956,223,7904,182,487,710
E1.25052PN74.1553,013,4753,930,949,171
E1.25062PN72.2452,857,4003,818,418,576
E2.04012PN74.4052,207,8053,884,260,666
E2.04022PN74.9550,850,8003,811,267,460
E2.04032PN71.4351,000,9503,642,997,859
E2.04042PN74.3952,207,8053,883,738,588
E2.04112PN71.6750,788,2383,639,992,982
E2.05012PN74.4052,233,8823,886,200,856
E2.05032PN71.4351,026,4253,644,817,538
E2.05042PN74.3952,233,8823,885,678,517
E2.05112PN71.6750,813,6063,641,811,160
E2.06012PN74.4052,572,8943,911,423,328
E2.06022PN74.9551,155,6003,834,112,220
E2.06042PN74.3952,572,8943,910,897,599
E2.07012PN74.4052,651,1283,917,243,898
E2.07022PN74.9551,231,8003,839,823,410
E2.07032PN71.4351,383,0753,670,293,047
E2.07112PN71.6751,244,8753,672,720,191
E2.08022PN74.9551,511,2003,860,764,440
E2.08042PN74.3952,990,1393,941,936,469
E2.09012PN74.4052,807,5953,928,885,039
E2.09042PN74.3952,807,5953,928,356,963
E2.09112PN71.6751,295,6133,676,356,548
E2.10012PN74.4053,016,2173,944,406,560
E2.10022PN72.2451,435,0003,715,664,400
E2.10032PN74.1551,586,8753,825,166,781
E2.10042PN74.3953,016,2173,943,876,398
E2.11022PN72.2451,485,8003,719,334,192
E2.11032PN74.1551,637,8253,828,944,724
E2.12012PN74.4053,224,8403,959,928,081
E2.12042PN74.3953,224,8403,959,395,833
E2.12112PN71.6751,549,3003,694,538,331
E2.13012PN74.4053,068,3733,948,286,941
E2.13022PN72.2451,333,4003,708,324,816
E2.13032PN74.1551,484,9753,817,610,896
E2.13042PN74.3953,068,3733,947,756,257
E2.14012PN74.4053,172,6843,956,047,701
E2.14022PN72.2451,384,2003,711,994,608
E2.15032PN71.4351,841,6253,703,047,274
E2.15042PN74.3953,537,7743,982,674,985
E2.16012PN74.4054,163,6414,029,774,927
E2.16022PN74.9551,993,8003,896,935,310
E2.16032PN71.4352,147,3253,724,883,425
E2.16042PN74.3954,163,6414,029,233,290
E2.17012PN74.4054,007,1754,018,133,786
E2.17022PN74.9551,790,6003,881,705,470
E2.17042PN74.3954,007,1754,017,593,714
E2.17112PN71.6751,802,9883,712,720,114
E2.18012PN74.4054,633,0424,064,698,349
E2.18032PN71.4352,249,2253,732,162,142
E2.18112PN71.6752,107,4133,734,538,254
E2.19022PN74.2151,892,2003,850,920,162
E2.19042PN74.3954,215,7974,033,113,149
E2.20012PN74.4055,415,3774,122,904,053
E2.20022PN74.9552,476,4003,933,106,180
E2.20112PN71.6752,487,9443,761,810,929
E2.21012PN74.4055,571,8444,134,545,194
E2.21022PN74.9552,552,6003,938,817,370
E2.21042PN74.3955,571,8444,133,989,476
E2.21112PN71.6752,564,0503,767,265,464
E2.22012PN74.4055,728,3114,146,186,335
E2.22042PN74.3955,728,3114,145,629,052
E2.23032PN74.1552,860,6253,919,615,344
E2.23042PN74.3955,884,7784,157,268,628
E2.23112PN71.6752,716,2633,778,174,533
E2.24012PN74.4056,041,2454,169,468,617
E2.24022PN72.2452,781,2003,812,913,888
E2.24032PN74.1552,937,0503,925,282,258
E2.24112PN71.6752,792,3693,783,629,068
E2.25012PN74.4056,223,7904,183,049,948
E2.25032PN74.1553,013,4753,930,949,171

PHÒNG KINH DOANH MASTERI CENTRE POINT

Hỗ trợ khách hàng 365/24/7

Hotline: 0968 339 379

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn và hỗ trợ 24/7