2 lựa chọn booking The Rivus

Tất cả các khách hàng sẽ có 2 lựa chọn booking The Rivus trực tiếp với nhà phát triển dự án là Masterise Homes.

  • Hoàn lại tiền giữ chỗ (với số tiền đặt trước 3 tỷ)
  • Không hoàn lại tiền giữ chỗ (với số tiền đặt trước 2 tỷ)

Chính sách này áp dụng kể từ ngày 22/03/2022 cho đến hết ngày 30/06/2022.

Khách hàng được lựa chọn 1 trong 2 chính sách booking mua The Rivus
Khách hàng được lựa chọn 1 trong 2 chính sách booking mua The Rivus

1 Lựa chọn booking The Rivus 3 tỷ

Khách hàng sẽ chuyển khoản tiền đặt trước là 3 tỷ đồng/1 dinh thự The Rivus cho công ty TNHH môi giới Masterise Agents.

Số tiền đặt trước này sẽ được chuyển thành một phần giá trị thanh toán Đợt 1 của sản phẩm theo quy định tại tiến độ thanh toán.

Trong trường hợp khách hàng không đăng ký mua dinh thự The Rivus hoặc không đến tham dự sự kiến bán hàng thì khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền đặt trước theo chính sách của Masterise Agents.

2 Lựa chọn booking The Rivus 2 tỷ

Khách hàng sẽ chuyển khoản tiền đặt trước là 2 tỷ đồng/1 dinh thự The Rivus cho Masterise Agents và khách hàng được quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng sản phẩm thuộc giỏ hàng trước tại sự kiện bán hàng.

Số tiền đặt trước này sẽ được chuyển thành một phần giá trị thanh toán Đợt 1 của The Rivus theo quy định tại tiến độ thanh toán.

Trong trường hợp khách hàng không đăng ký mua bán dinh thự The Rivus hoặc không đến tham dự sự kiện bán hàng thì toàn bộ tiền đặt trước 02 tỷ đồng sẽ không được hoàn lại và khách hàng có quyền sử dụng số tiền đặt trước này để đăng ký mua/thuê/nhận chuyển nhượng sản phẩm dự án trong các đợt mở bán tiếp theo hoặc để đăng ký mua/thuê/nhận chuyển nhượng sản phẩm tại các dự án khác do công ty cổ phần tập đoàn Masterise hoặc các chi nhánh, công ty con của tập đoàn Masterise đầu tư xây dựng và/hoặc phân phối, miễn là các giao dịch này sẽ được khách hàng thực hiện trước ngày 31/12/2022.

Kể từ ngày hết hạn thì Masterise Agents được quyền giữ lại bất kỳ tiền đặt trước còn lại chưa được khách hàng sử dụng hết.

Chiết khấu từ 2-9% dành cho khách hàng mua dinh thự The Rivus
Chiết khấu từ 2-9% dành cho khách hàng mua dinh thự The Rivus
Photo of author
Thuận là CEO của HOUSE.com.vn từ năm 2012 và bạn đang tìm mua, thuê, bán bất động sản có thể liên hệ luôn bây giờ nếu bạn tin tưởng vào anh ấy.

Leave a Comment