Nội thất hoàn thiện

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật Raemian Galaxy City

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật Raemian Galaxy City

Căn hộ Raemian Galaxy City được bàn giao hoàn thiện cơ bản với các trang thiết bị nội thất cao cấp từ Hàn Quốc. Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật Raemian Galaxy City bên dưới thể hiện rất rõ điều này. Tìm đọc bài viết nói về các trang thiết bị trong căn hộ Raemian Galaxy …

Xem chi tiết