chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng căn hộ Vinhomes Golden River tháng 04 năm 2016

Chính sách bán hàng căn hộ Vinhomes Golden River tháng 04 năm 2016 Chính sách bán hàng căn hộ Vinhomes Golden River được áp dụng từ ngày 10/04/2016 đến khi có thông báo mới từ chủ đầu tư. I –  CHÍNH SÁCH CHUNG Thời gian áp dụng: 10/04/2016 Đối tượng áp dụng: khách hàng đăng …

Xem chi tiết