Hàng rào khu đô thị du lịch lấn biển cần giờ

·

Công văn số 13/UBND về việc thoả thuận phương án thi công Hàng rào tạm phục vụ dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đã được UBND huyện Cần Giờ gửi đi vào ngày 04 tháng 01 năm 2023.

công văn về Hàng rào khu đô thị du lịch lấn biển cần giờ

Kính gửi: Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ; Phòng quản lý đô thị; Đội Thanh tra địa bàn Cần Giờ; Công an huyện; Uỷ ban nhân dân xã Long Hoà; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ.

Theo đề nghị của Trưởng phòng quản lý đô thị tại báo cáo số 1514/BC-QLĐT ngày 27 tháng 12 năm 2022 về phương án thi công hàng rào tạm phục vụ dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ được xây dựng công trình tạm với quy mô, kết cấu như sau:

 • Tên công trình: Xây dựng tạm hàng rào phục vụ thi công dự án Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.
 • Loại và cấp công trình: công trình tạm phục vụ thi công công trình chính.
 • Địa điểm xây dựng: trên phần diện tích biển 600ha thuộc dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao đất tại quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007.
 • Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật, giải pháp thiết kế:
  • Tổng chiều dài hàng rào xây dựng mới: 2.467m
  • Số lượng cổng hàng rào: 07 cổng, chiều rộng: 3,0m, chiều cao: 2,2m
  • Chiều cao hàng rào tính từ mặt đất tự nhiên: 2,2m
  • Kết cấu: móng bê tông cốt thép, trụ hàng rào thép hộp (50x50x3)mm, khoảng cách giữa các trụ 3m, tường rào bằng tôn dày 0,35mm.
 • Nguồn vốn: Chủ dự án – Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ.
 • Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam quy định hiện hành có liên quan.
 • Toạ độ các điểm định vị vị trí hàng rào: theo bản vẽ thiết kế thhi công do Công ty Cổ phần Vinhomes lập và được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-DLCG ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng hàng rào phục vụ thi công dự án.

2. Đề nghị chủ đầu tư và các bên liên quan:

Cập nhật sau

Điện thoại cung cấp: 0968 339 379

3. Giao đội thanh tra địa bàn Cần Giờ chủ trì phối hợp Uỷ ban nhân dân xã Long Hoà theo dõi, kiểm tra và báo cáo Uỷ ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng quản lý đô thị) theo đúng quy định.

4. Giao Uỷ ban nhân dân xã Long Hoà phối hợp với đội thanh tra địa bàn Cần Giờ theo dõi, kiểm tra theo quy định. Phối hợp chủ đầu tư và các bên liên quan trrong công tác tổ chức đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn trong khu vực rào chắn. Công khai cho người dân và du khách được biết về tổ chức thi công hàng rào tạm phục vụ cho dự án.

5. Giao Công an huyện, Công an xã Long Hoà thường xuyên theo dõi, phối hợp với chủ đầu tư trong công tác tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực tổ chức rào chắn, báo cáo thường trực uỷ ban nhân dân huyện thông qua phòng quản lý đô thị theo quy định.

6. Giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ chủ trì phối hợp với chủ đầu tư tổ chức công tác đảm bảo trật tự, cứu hộ, cứu nạn trong khu vực rào chắn.

7. Giao phòng quản lý đô thị theo dõi, nhắc nhở các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo thường trực Uỷ ban nhân dân huyện.

Hàng rào khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ
Chi tiết về công văn của UBND huyện Cần Giờ

Thông tin về dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn thực hiện dự án là 50 năm (kể từ ngày 11-7-2007) cho phần diện tích 600ha đã giao cho nhà đầu tư và 50 năm đối với phần mở rộng quy mô kể từ ngày được thông qua quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện được đảm bảo trong khoảng 11 năm kể từ ngày được ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Sẽ được chúng tôi viết 1 bài riêng biệt với đầy đủ thông tin quy hoạch, phân khu chức năng, mặt bằng sản phẩm, giá bán…

Điện thoại liên hệ: 0968 339 379

Tư vấn và hỗ trợ 24/7