Dự án Shantira Beach Resort & Spa

Chính sách bán hàng Shantira Villas Tháng 10-2019

Chính sách bán hàng Shantira Villas

Chính sách bán hàng Shantira Villas được Hội An Royal Group ký ngày 10/10/2019 dựa trên các yếu tố sau: Căn cứ ngân sách bán hàng Villa mở bán đợt 1 đã được phê duyệt ngày 17-09-2019 Căn cứ tờ trình ngày 03/2019/TTr-HGHA về việc phê duyệt phương án bán hàng và ngân sách bán …

Xem chi tiết

Quy hoạch 1/500 dự án Shantira Hội An

Quy hoạch 1/500 Shantira Hội An

Ngày 23-07-2019, Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 1/500 Shantira Hội An khu du lịch nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Bản đồ Quy hoạch chi tiết 1/500 Shantira Hội An 1- Vị trí, ranh giới, quy mô quy hoạch dự án Shantira Hội An: …

Xem chi tiết